Hoppa till innehållet sitemap

VI BÄR DEN EKONOMISKA PATIENTSKADERISKEN FÖR DEN OFFENTLIGA SJUKVÅRDEN

Vi är specialiserade på försäkring av den offentliga sjukvårdens patientskaderisker. Vi erbjuder våra kunder patientförsäkring sakkunnigt, transparent och kostnadseffektivt. Med vår hjälp underlättas budgeteringsarbetet för välfärdsområdena, kontrollen av patientrisker är ekonomiskt lättare och administrationen smidigare. Som samarbetspartner är vi effektiv, flexibel och öppen.

Läs mera om bolaget

FÖRUTSÄGBAR PATIENTFÖRSÄKRING

Som våra kunder betalar välfärdsområdena endast en årlig försäkringspremie, som inte fluktuerar oväntat beroende på patientersättningar. Vi meddelar alltid storleken på försäkringspremien i god tid före försäkringsperiodens början.

Vi är dock mer än bara ett försäkringsbolag. Våra kunder kan kontakta våra sakkunniga med låg tröskel i frågor som rör patientförsäkring. Dessutom hjälper vi våra kunder att analysera patientskadedata för att utveckla patientsäkerheten.

Bekanta dig med våra tjänster
skpvy-logo-background

TRYGGANDET AV DEN OFFENTLIGA SJUKVÅRDEN ÄR VÅR PRIORITET

Vi är ett bolag ägt av fyra välfärdsområden som har universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen vars huvudsakliga uppgift inte är att göra vinst utan att trygga den ekonomiska risken för patientskada inom den offentliga sjukvården. Vi behandlar var och en av våra kunder som våra ägare. Som våra kunder får välfärdsområdena förutom den lagstadgade patientförsäkringen till exempel

  • veta de exakta prissättningskriterierna för patientskaderiskerna
  • av våra försäkringssakkunniga uppgjorda rapporter och analyser relaterade till patientskador som därmed kan främja patientsäkerheten

Samarbetet och försäkringsverksamheten är transparent och öppen för alla våra kunder.

Kontakta oss