Hoppa till innehållet sitemap

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Ett samhälleligt företag- och Nyckelflaggan -märkena till Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag har beviljats användningsrätt till märket Ett samhälleligt företag för att lyckat ha förenat affärsverksamhetliga och samhälleliga mål samt Nyckelflaggan-märket som ett tecken på en tjänst som produceras och sysselsätter i Finland.

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av välfärdsområdena som har universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen, vars uppgift är att försäkra sina kunders och ägares patientskaderisker. Bolaget beviljar patientförsäkring till de fem stiftande aktieägarna, vilka är HUS-sammanslutningen, Egentliga Finlands välfärdsområde, Norra Österbottens välfärdsområde, Birkalands välfärdsområde och Norra Savolax välfärdsområde. Försäkrade är även andra välfärdsområden som verkar inom samma samarbetsområde som de välfärdsområden som har universitetssjukhus samt övriga offentliga hälsovårdsenheter som verkar på deras områden.

Nyckelflaggan-märket som beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete är ett för finländarna välkänt ursprungsmärke som berättar om finskt ursprung och sysselsättning i hemlandet. Märket Ett samhälleligt företag kan beviljas företag som har grundats för att bereda samhälleligt gott, och som använder största delen av sin vinst för att lösa ett samhälleligt problem eller ett miljöproblem. Det är även viktigt att framvisa affärsverksamhetens samhälleliga effekter och verksamhetens öppenhet.

–Vi ansökte om märket Ett samhälleligt företag för att visa bolagets samhälleliga betydelse som leverantör av patientförsäkring för den offentliga sjukvården. Bolagets captivekaraktär och organisationens enkelhet möjliggör en kostnadseffektiv verksamhet, vilket i sin tur gör att försäkringspremierna kan hållas på en låg nivå, vilket också sparar skattemedel. Vårt långsiktiga mål är att erbjuda våra kunder patientförsäkring på ett förmånligare och mer flexibelt sätt än alternativa försäkringsaktörer, konstaterar verkställande direktör Antti Kolkka från Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag.

–Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag strävar efter att vara den bästa partnern för försäkring av den offentliga sjukvården genom att underlätta bland annat kundernas riskhantering samt effektivisera deras administration. Företagsansvar är grunden för verksamheten och det betyder efterlevnad av skyldigheter som härrör från lag- och myndighetskrav och oskrivna samt andra etiska värderingar, konstaterar marknadsföringschef Niina Ollikka från Förbundet för Finländskt Arbete.

Ytterligare information

Antti Kolkka, verkställande direktör, Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag, antti.kolkka@skpvy.fi, 050 5960 019

Niina Ollikka, marknadsföringschef, märket Ett samhälleligt företag, Förbundet för Finländskt Arbete, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Företag som beviljats märket Ett samhälleligt företag löser genom sin affärsverksamhet samhälleliga problem eller miljöproblem. De använder största delen av sin vinst för att främja sitt samhälleliga mål. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Nyckelflaggan är ett ursprungsmärke som beviljas till produkter som tillverkats i Finland och tjänster som tillhandahålls i Finland. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Förbundet för Finländskt Arbete har som huvuduppgift att se till att det finländska arbetet och det goda som kommer av det uppmärksammas. Förbundet förvaltar märkena Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag och främjar expertisen inom inhemskt arbete och arbetspositivitet. www.suomalainentyo.fi

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av välfärdsområdena som har universitetssjukhus samt HUS-sammanslutningen och vars uppgift är att försäkra sina kunders och ägares patientskaderisker. https://skpvy.fi/