Hoppa till innehållet sitemap

Antti Kolkka har utsetts till bolagets verkställande direktör

Juris kandidat, vicehäradshövding Antti Kolkka har utsetts till Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolagets verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2024. Han har agerat som bolagets chefsjurist sedan juli 2021 och därtill som tf. verkställande direktör sedan september 2023. Bolagets styrelse och personal önskar Antti framgång i det nya uppdraget.