Hoppa till innehållet sitemap

Anne Lauriala har utsetts till bolagets chefsjurist

Juris magister Anne Lauriala har utsetts till Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolagets chefsjurist fr.o.m. 25.4.2024. Anne har en lång erfarenhet inom försäkringsbranschen och en mångsidig erfarenhet av olika juridiska uppgifter. Bolagets styrelse och personal önskar Anne välkommen till bolaget och framgång i den nya uppgiften.