Hoppa till innehållet sitemap

Anmälningskanal

Anmälning av misstänkt missbruk (Whistleblowing)

Whistleblowing-proceduren handlar om att ha en konfidentiell anmälningskanal för de som upptäcker misstänkt missbruk, andra överträdelser eller olaglig aktivitet. Anmälningskanalen är inte avsedd för kundfeedback eller reklamationer. Länken till Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolags anmälningskanal bifogas. Lexia Asianajotoimisto Oy ansvarar för tjänstehelheten och behandlingen av anmälningarna i enlighet med regleringen.