Hoppa till innehållet sitemap

STYRELSEN

GEDIGET FÖRSÄKRINGSKUNNANDE

Våra styrelsemedlemmar har lång erfarenhet av ansvarsfulla befattningar inom finans- och försäkringsbranschen samt inom den offentliga sjukvården.

Bolagets verkställande direktör är Antti Kolkka.

{{$image['alt']

STYRELSEMEDLEMMARNA

Raimo Voutilainen

Ordförande

Docent, filosofie doktor, SGF

Kari Janhonen

Vice ordförande

Ekonomidirektör, ekonomie magister

Sami Lommi

Styrelsemedlem

Advokat, juris kandidat, vicehäradshövding

Irene Luukkonen

Styrelsemedlem

Juris kandidat, vicehäradshövding

Markku Mäkijärvi

Styrelsemedlem

Chefsöverläkare, medicine doktor, eMBA