Hoppa till innehållet sitemap

Social- och hälsovårdsreformens inverkan på Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolags ägare och kunder fr.o.m. 1.1.2023

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag bildades år 2020 då fem finländska universitetssjukvårdsdistrikt beslutade grunda ett ömsesidigt försäkringsbolag för att trygga sina patientskaderisker i enlighet med den år 2021 reviderade patientförsäkringslagen. De grundande sjukvårdsdistrikten är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Birkalands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsdistrikten har ingått försäkringsavtal med vårt bolag.

I och med social- och hälsovårdsreformen flyttas ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet, från och med början av 2023, från kommunerna och sjukvårdsdistrikten till 21 välfärdsområden. Undantaget är Helsingfors stad som behåller ansvaret för att organisera social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Därutöver har HUS-sammanslutningen ett särskilt reglerat organiseringsansvar för uppgifter relaterade till specialistsjukvård inom det egna området (https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-).

Detta medför att de grundande sjukvårdsdistriktens garantiandelar och ikraftvarande patientförsäkringsavtal i Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag överflyttas till Egentliga Finlands, Norra Österbottens, Birkalands och Norra Savolax välfärdsområden samt HUS-sammanslutningen fr.o.m. 1.1.2023. HUS-sammanslutningens patientförsäkring omfattar Nylands alla fyra välfärdsområden samt Helsingfors stad.

Övriga välfärdsområden kan ansluta sig till grundarnas patientförsäkringar som försäkrade på basis av välfärdsområdenas samarbetsavtal. Även välfärdsområdenas dotter- och intressesamfund kan vara försäkrade.