Sisältöön sitemap

Sote-uudistuksen vaikutus Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön omistajiin ja asiakkaisiin 1.1.2023 alkaen

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö syntyi vuonna 2020, kun viisi suomalaista yliopistosairaanhoitopiiriä päättivät perustaa keskinäisen vakuutusyhtiön turvaamaan potilasvakuutusriskinsä vuoden 2021 uudistetun potilasvakuutuslain mukaisesti. Perustajasairaanhoitopiirit ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirit ovat tehneet vakuutussopimuksen yhtiömme kanssa.

Sote-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan (https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-).

Perustajasairaanhoitopiirien omistamat Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön takuuosuudet ja voimassa olevat potilasvakuutussopimukset siirtyvät tämän johdosta Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle 1.1.2023 lähtien. HUS-yhtymän potilasvakuutus kattaa kaikki Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupungin.

Muut hyvinvointialueet voivat liittyä perustajaosakkaiden potilasvakuutukseen vakuutettuina yhteistyösopimuksen perusteella. Lisäksi vakuutettuina voivat olla hyvinvointialueiden tytär- ja osakkuusyhteisöt.