Hoppa till innehållet sitemap

Sorgebud

Vi är ledsna att informera att bolagets verkställande direktör Patrik Nordman har avlidit på grund av en långvarig men snabbt fortskriden sjukdom. Vi saknar en god vän och kollega. Bolagets personal och styrelse deltar varmt i de anhörigas sorg.

Chefsjurist Antti Kolkka sköter VD-posten för närvarande.