Hoppa till innehållet sitemap

Ibruktagande av arkiveringssystem

Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag har tagit i bruk Istekki Arkivtjänst, som är en elektronisk lösning för datahantering och arkivering och vars programvarulösning är Canon Therefore.

Med det nya arkiveringssystemet strävar bolaget efter bättre hantering och kontinuitet av informationens livscykel. Målsättningen är att minska risken förknippad med datahantering, att förbättra datasäkerhet och dataskydd samt att uppfylla myndighetskrav i verksamheten.

Bolaget har satsat på en pappersfri kontorsmiljö samt elektroniska processer sedan början av verksamheten och det nya arkiveringssystemet stöder även detta mål.

– På Istekki är vi stolta över vårt samarbete med Patientförsäkringsbolaget. Ända sedan företaget grundades har utvecklingsarbetet varit aktivt och vi har nått resultat inom digitalisering, säger Istekkis affärschef Pasi Savolainen.