Hoppa till innehållet sitemap

Beslut om upphandling av kapitalförvaltning

Upphandlingen verkställdes i öppet förfarande och resulterade i att Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag beslutade att välja OP Kapitalförvaltning Ab och Nordea Bank Abp som kapitalförvaltare. Avtalen träder i kraft 1.1.2023.