Sisältöön sitemap

Yhtiö

PARAS KUMPPANI JULKISEN SAIRAANHOIDON VAKUUTTAMISEEN

Olemme yliopistollisten hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on turvata asiakkaidemme ja omistajiemme potilasvahinkoriskit. Visiomme on olla paras kumppani julkisen sairaanhoidon vakuuttamiseen. Tämän saavutamme tarjoamalla vakuutukset asiantuntevasti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti, helpottamalla asiakkaidemme budjetointityötä ja riskienhallintaa sekä sujuvoittamalla heidän hallintoaan.

Vakuutukset
{{$image['alt']

TOIMIMME ARVOJEMME MUKAISESTI

Asiantuntemus

Olemme julkisen sairaanhoidon vakuuttamisen sekä sijoittamisen ammattilaisia. Haluamme asiantuntemuksemme avulla tukea asiakkaitamme potilasturvallisuuden kehittämisessä. Lupaamme, että osaamisemme on nopeasti asiakkaidemme käytettävissä. Asiantuntijaorganisaationa myös huolehdimme, että kehitämme jatkuvasti omaa substanssiosaamistamme sekä yrityksemme toimintatapoja.

Avoimuus

Toimimme mahdollisimman avoimesti asiakkaidemme ja työyhteisön kesken sekä yhteiskunnan suuntaan.  Meillä ei ole turhia siiloja tiedonjaossa ja uskomme aitoon yhteistyöhön. Näin osaamisemme on tehokkaasti valjastettu asiakaslupauksemme lunastamiseen.

Tehokkuus

Uskomme matalaan organisaatioon, jossa turha byrokratia ja hierarkia ei ole esteenä tehokkaalle toiminnalle.  Mutkattoman toimintatapamme ja asiantuntemuksemme avulla pystymme keskittymään oikeisiin asioihin, ratkaisemaan asiat joustavasti ja tekemään päätökset nopeasti.

Vastuullisuus

Suhtaudumme vakavasti siihen, että turvaamme asiakkaidemme toimintaa kantamalla heidän potilasvahinkoriskinsä ja että meille on luotettu merkittävä pääoma sijoitettavaksi ja hallinnoitavaksi. Hoidamme jokaisen tehtävämme vastuullisesti niin asiakkaan kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

SAIRAANHOITOPIIRIEN PERUSTAMA JA OMISTAMA

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö syntyi vuonna 2020, kun viisi suomalaista yliopistosairaanhoitopiiriä päättivät perustaa keskinäisen vakuutusyhtiön turvaamaan potilasvakuutusriskinsä vuoden 2021 uudistetun potilasvakuutuslain mukaisesti. Perustajasairaanhoitopiirit ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirit ovat tehneet vakuutussopimuksen yhtiömme kanssa. Potilasvakuutuksemme piirissä on noin 3,8 miljoonaa suomalaista (1.1.2023).

Perustajasairaanhoitopiirien omistamat Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön takuuosuudet ja voimassa olevat potilasvakuutussopimukset siirtyivät 1.1.2023 Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymälle. HUS-yhtymän potilasvakuutus kattaa kaikki Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupungin. Vakuutettuja ovat lisäksi yliopistohyvinvointialueiden yhteistoiminta-alueella toimivia muita hyvinvointialueita ja niiden alueilla toimivia muita julkisen terveydenhuollon yksiköitä.