Sisältöön sitemap

Selkeä potilasvakuutus julkiselle sektorille

POTILASVAKUUTTAMINEN TURVAA TALOUDELLISTA POTILASVAHINKORISKIÄ

Olemme tehneet potilasvakuuttamisen selkeäksi ja taloudellisesti ennakoitavaksi julkiselle sairaanhoidolle. Tarjoamme potilasvakuutuksen yhdellä, etukäteen lasketulla vuosimaksulla, ilman ylimääräisiä ja yllättäviä kustannuksia. Vakuuttamisen lisäksi olemme aito yhteistyökumppani, joka haluaa auttaa potilasturvallisuuden kehittämisessä sekä sujuvoittaa hyvinvointialueiden hallintoa. Yhteistyö kanssamme on läpinäkyvää ja tehokasta.

Ota yhteyttä
{{$image['alt']

MIKSI OLEMME PARAS KUMPPANI JULKISEN SEKTORIN POTILASVAKUUTTAMISEEN?

EMME TAVOITTELE VOITTOA

Tarkoituksenamme ei ole tavoitella voittoa, vaan päätehtävämme on palvella asiakkaitamme mahdollisimman turvaavasti ja kustannustehokkaasti.

KANNAMME POTILASVAHINKORISKIT PUOLESTASI

Kokeneet sijoitusasiantuntijamme osaavat muodostaa potilasvahinkoriskeille räätälöidyn sijoitusportfolion, jonka tukemana huolehdimme puolestasi potilasvahinkojen vastuuvelasta.

AITO YHTEISTYÖKUMPPANI

Olemme aktiivinen kumppani, joka on nopeasti tavoitettavissa ja jonka asiantuntemuksen avulla hyvinvointialueet voivat kehittää potilasturvallisuutta.

OLEMME HYVINVOINTIALUEIDEN OMISTAMA

Olemme erikoistuneet julkisen sairaanhoidon tukemiseen ja tarjoamme potilasvakuutuksia vain kyseiselle alalle.

MEILLÄ YHTEISTYÖKUMPPANUUS ON AITOA

Emme ole vain pelkkä vakuutusyhtiö, joka perii vakuutusmaksuja. Me paitsi kannamme hyvinvointialueiden taloudellisen potilasvahinkoriskin, myös tuemme hyvinvointialueita niiden toiminnassa käymällä aktiivista vuoropuhelua ja tuomalla osaamistamme hyvinvointialueiden käyttöön. Tiimimme koostuu pitkän linjan vakuutusalan ammattilaisista, joiden osaaminen on nopeasti asiakkaidemme käytettävissä potilasvakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä
{{$image['alt']

VAKUUTUSPROSESSI HYVINVOINTIALUEEN NÄKÖKULMASTA

1. KIINTEÄ VUOSIMAKSU

Asiakkaanamme oleva hyvinvointialue maksaa kiinteän vakuutusmaksun meille. Ilmoitamme vuosimaksun suuruuden aina hyvissä ajoin ennen vakuutuskauden alkua. Maksamme korvausennakot Potilasvakuutuskeskukselle korvausten maksamista varten.

2. KORVAUS POTILASVAHINGOSTA

Potilasvakuutuskeskus maksaa korvaukset potilasvahingon kärsineelle. Olemme varautuneet turvaamaan julkisen sairaanhoidon potilaskorvaukset kokonaisvaltaisesti: huolehdimme, että varaamme vastuuvelkaamme varoja riittävästi niin kuluvan vuoden kuin tulevaisuuden korvauksien näkökulmasta.

3. KOHDENTAKAA RESURSSIT YDINOSAAMISEENNE

Hyvinvointialueen näkökulmasta potilasvahinkokorvauksen käsittely on tässä. Me turvaamme potilasvahinkoriskit kokonaisuudessaan: vakuutukseemme ei kuulu omavastuuta tai katkaisurajoja.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mikä on lakisääteinen potilasvakuutus?

Potilasvakuutus on lakisääteinen vahinkovakuutus Suomessa terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittaville toimijoille. Potilasvakuutus turvaa sekä potilaita että hoitohenkilöstöä:

  • varmistamalla, että vakuutusturva on kattava, kun potilasvahinko on tapahtunut. Eli toisin sanoen varmistamalla, että Potilasvakuutuskeskuksella on riittävästi varoja vakuutuskorvauksiin
  • turvaamalla terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavia korvausvastuun varalta, kun vahinko on sattunut

Epäilen, että minuun on kohdistunut terveydenhoidon puolesta potilasvahinko. Miten toimin?

Jos epäilet potilasvahinkoa, ota yhteyttä Potilasvakuutuskeskukseen. Heidän sivuiltaan voit tarkastaa täyttääkö tapauksesi potilasvahingon edellytykset ja löydät ohjeet potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen. Siirry Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuille

Mikä ero on Suomen Keskinäisellä Potilasvakuutusyhtiöllä ja Potilasvakuutuskeskuksella?

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö turvaa julkisen sairaanhoidon potilasvakuutusriskiä. Toisin sanoen yhtiö huolehtii heidän omien asiakkaidensa (eli hyvinvointialueiden) puolesta Potilasvakuutuskeskuksen kautta maksettavista korvausmenoista ja tulevaisuudessa maksettavien korvausten varauksista.

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö on Potilasvakuutuskeskuksen jäsenyhtiö, kuten muutkin potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkotapaukset kaikkien potilasvakuutusta harjoittavien yhtiöiden puolesta sekä maksaa korvaukset vahingonkärsineelle henkilölle. Hyvinvointialueilla ja muilla terveydenhuollon toimijoilla tulee olla pakollinen potilasvakuutus, jonka avulla varmistetaan, että Potilasvakuutuskeskuksella on riittävästi varoja maksaa vahingonkorvaukset.